• نمایش به صورت:
 • نوار کناری
 • مرتب سازی بر اساس:
280,000 

دسترسی:در انبار

280,000 
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 660 – 635 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: سفید
280,000 

دسترسی:در انبار

280,000 
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 660 – 635 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: زرد
290,000 

دسترسی:در انبار

290,000 
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 660 – 635 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: آبی
290,000 

دسترسی:در انبار

290,000 
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 660 – 635 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: قرمز
250,000 

دسترسی:در انبار

250,000 
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 320 – 300 گرم
 • محیط : 600 – 580 میلیمتر
 • سایز: 3
 • رنگ: آبی
250,000 

دسترسی:در انبار

250,000 
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 320 – 300 گرم
 • محیط : 600 – 580 میلیمتر
 • سایز: 3
 • رنگ: قرمز
جدید
450,000 

دسترسی:در انبار

450,000 
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 700 – 680 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: سفید، سیاه
جدید
450,000 

دسترسی:در انبار

450,000 
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 700 – 680 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: سفید، سیاه
260,000 

دسترسی:در انبار

260,000 
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 660 – 635 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: سفید-آبی، سفید-قرمز، زرد، سبز، نارنجی
220,000 

دسترسی:در انبار

220,000 
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 175 – 145 گرم
 • محیط : 440 – 427 میلیمتر
 • سایز: 1
 • رنگ: آبی، سبز، قرمز، فیروزه ای
230,000 

دسترسی:در انبار

230,000 
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 210 – 150 گرم
 • محیط : 500 – 480 میلیمتر
 • سایز: 2
 • رنگ: آبی، سبز، قرمز، فیروزه ای
240,000 

دسترسی:در انبار

240,000 
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 320 – 300 گرم
 • محیط : 600 – 5805 میلیمتر
 • سایز: 3
 • رنگ: زرد، سبز، نارنجی
270,000 

دسترسی:در انبار

270,000 
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 700 – 680 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: سفید-آبی، سفید-قرمز، زرد-قرمز، زرد-بنفش
270,000 

دسترسی:در انبار

270,000 
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 700 – 680 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: سفید، زرد
جدید
550,000 

دسترسی:در انبار

550,000 
 • رویه : پلاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 635 – 660 میلیمتر
 • سایز: 4