• نمایش به صورت:
 • نوار کناری
 • مرتب سازی بر اساس:
فروش -36%
2,500,000  1,600,000 

دسترسی:در انبار

2,500,000  1,600,000 
 • رویه : چرم
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 450 – 410 گرم
 • محیط : 700 – 680 میلیمتر
 • سایز: 5
جدید
فروش -21%
290,000  230,000 

دسترسی:در انبار

290,000  230,000 
 • رویه : چرم
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 150 – 130 گرم
 • محیط : 450 – 440 میلیمتر
 • سایز: 2
 • رنگ: آبی
جدید
فروش -21%
290,000  230,000 

دسترسی:در انبار

290,000  230,000 
 • رویه : چرم
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 150 – 130 گرم
 • محیط : 450 – 440 میلیمتر
 • سایز: 2
 • رنگ: قرمز
مكان گيرنده
مكان گيرنده
فروش -20%
650,000  520,000 

دسترسی:در انبار

650,000  520,000 
 • رویه : چرم
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 660 – 635 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: سبز-آبی، سبز-قرمز، فسفری-قرمز، نارنجی-سبز
فروخته شده
فروش -16%
620,000  520,000 

دسترسی:تمام شده

620,000  520,000 
 • رویه : چرم
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 450 – 410 گرم
 • محیط : 700 – 680 میلیمتر
 • سایز: 5
 • رنگ: زرد
فروش -16%
620,000  520,000 

دسترسی:در انبار

620,000  520,000 
 • رویه : چرم
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 660 – 635 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: زرد
فروخته شده
835,000 

دسترسی:تمام شده

835,000 
 • رویه : چرم
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 700 – 680 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: فسفری-سفید، نارنجی-سفید، قرمز-زرد، نارنجی-زرد
فروش -21%
1,450,000  1,150,000 

دسترسی:در انبار

1,450,000  1,150,000 
 • رویه : چرم
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 660 – 635 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: سفید
فروش -16%
620,000  520,000 

دسترسی:در انبار

620,000  520,000 
 • رویه : چرم
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 450 – 410 گرم
 • محیط : 700 – 680 میلیمتر
 • سایز: 5
 • رنگ: زرد
فروخته شده
840,000 

دسترسی:تمام شده

840,000 
 • رویه : چرم
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 450 – 410 گرم
 • محیط : 700 – 680 میلیمتر
 • سایز: 5
 • رنگ: فسفری-سفید، نارنجی-سفید، قرمز-زرد، نارنجی-زرد
فروش -26%
1,700,000  1,250,000 

دسترسی:در انبار

1,700,000  1,250,000 
 • رویه : چرم
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 450 – 410 گرم
 • محیط : 700 – 680 میلیمتر
 • سایز : 5
 • رنگ : زرد-قرمز
فروش -26%
1,700,000  1,250,000 

دسترسی:در انبار

1,700,000  1,250,000 
 • رویه : چرم
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 450 – 410 گرم
 • محیط : 700 – 680 میلیمتر
 • سایز : 5
 • رنگ : سفید-آبی
فروش -26%
1,700,000  1,250,000 

دسترسی:در انبار

1,700,000  1,250,000 
 • رویه : چرم
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 450 – 410 گرم
 • محیط : 700 – 680 میلیمتر
 • رنگ : نارنجی-سفید
فروش
1,450,000  1,150,000 

دسترسی:در انبار

1,450,000  1,150,000 
 • رویه : چرم
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 450 – 410 گرم
 • محیط : 700 – 680 میلیمتر
 • سایز: 5
 • رنگ: سفید-آبی، سفید-قرمز، سفید-نارنجی
فروش
1,100,000 1,150,000 

دسترسی:در انبار

1,100,000 1,150,000 
 • رویه : چرم
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 450 – 410 گرم
 • محیط : 700 – 680 میلیمتر
 • سایز: 5
 • رنگ: خاکستری، قرمز، آبی