• نمایش به صورت:
 • نوار کناری
 • مرتب سازی بر اساس:
320,000 ریال

دسترسی:در انبار

320,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 660 – 635 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: سفید
320,000 ریال

دسترسی:در انبار

320,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 660 – 635 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: زرد
320,000 ریال

دسترسی:در انبار

320,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 660 – 635 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: زرد
330,000 ریال

دسترسی:در انبار

330,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 660 – 635 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: آبی
320,000 ریال

دسترسی:در انبار

320,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 660 – 635 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: سفید
330,000 ریال

دسترسی:در انبار

330,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 660 – 635 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: قرمز
300,000 ریال

دسترسی:در انبار

300,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 320 – 300 گرم
 • محیط : 600 – 580 میلیمتر
 • سایز: 3
 • رنگ: آبی
300,000 ریال

دسترسی:در انبار

300,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 320 – 300 گرم
 • محیط : 600 – 580 میلیمتر
 • سایز: 3
 • رنگ: قرمز
جدید
450,000 ریال

دسترسی:در انبار

450,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 700 – 680 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: سفید، سیاه
جدید
450,000 ریال

دسترسی:در انبار

450,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 700 – 680 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: سفید، سیاه
300,000 ریال

دسترسی:در انبار

300,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 660 – 635 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: سفید-آبی، سفید-قرمز، زرد، سبز، نارنجی
260,000 ریال

دسترسی:در انبار

260,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 175 – 145 گرم
 • محیط : 440 – 427 میلیمتر
 • سایز: 1
 • رنگ: آبی، سبز، قرمز، فیروزه ای
270,000 ریال

دسترسی:در انبار

270,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 210 – 150 گرم
 • محیط : 500 – 480 میلیمتر
 • سایز: 2
 • رنگ: آبی، سبز، قرمز، فیروزه ای
280,000 ریال

دسترسی:در انبار

280,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 320 – 300 گرم
 • محیط : 600 – 5805 میلیمتر
 • سایز: 3
 • رنگ: زرد، سبز، نارنجی
فروخته شده
270,000 ریال

دسترسی:تمام شده

270,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 700 – 680 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: سفید-آبی، سفید-قرمز، زرد-قرمز، زرد-بنفش