• نمایش به صورت:
 • نوار کناری
 • مرتب سازی بر اساس:
260,000 

دسترسی:در انبار

260,000 
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 220 – 200 گرم
 • محیط : 650 – 620 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: سبز-آبی-قرمز

260,000 

دسترسی:در انبار

260,000 
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 280 – 260 گرم
 • محیط : 670 – 650 میلیمتر
 • سایز: 5
 • رنگ: زرد آبی – زرد قرمز – زرد سبز

220,000 

دسترسی:در انبار

220,000 
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 145 – 135 گرم
 • محیط : 440 – 427 میلیمتر
 • سایز: 1
 • رنگ: آبی-قرمز-بنفش

260,000 

دسترسی:در انبار

260,000 
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 220 – 200 گرم
 • محیط : 650 – 620 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: زرد

198,000 

دسترسی:در انبار

198,000 
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 280 – 260 گرم
 • محیط : 670 – 650 میلیمتر
 • سایز: 5
 • رنگ: زرد

205,000 270,000 

دسترسی:در انبار

205,000 270,000 
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 280 – 260 گرم
 • محیط : 670 – 650 میلیمتر
 • سایز: 5
 • رنگ: سبز فسفری – نارنجی فسفری