• نمایش به صورت:
 • نوار کناری
 • مرتب سازی بر اساس:
1,250,000 ریال

دسترسی:در انبار

1,250,000 ریال

مشخصات سیبل:

 • ابعاد : 2*38*38 سانتی متر
 • نوع سیبل : دو طرفه
 • درجه بندی : دایره ای
 • جنس : پلاستیک
 • وزن : 1248 گرم 

مشخصات دارت :

 • نوع دارت : سوزنی
 • تعداد : 6
1,350,000 ریال

دسترسی:در انبار

1,350,000 ریال

مشخصات سیبل:

 • ابعاد : 2*42*42 سانتی متر
 • نوع سیبل : دو طرفه
 • درجه بندی : دایره ای
 • جنس : پلاستیک
 • وزن : 1550 گرم 

مشخصات دارت :

 • نوع دارت : سوزنی
 • تعداد : 6
2,150,000 ریال

دسترسی:در انبار

2,150,000 ریال

مشخصات سیبل:

 • ابعاد : 18 اینچ
 • نوع سیبل : دو طرفه
 • درجه بندی : دایره ای
 • وزن : 3000 گرم
 • شعاع پرتاب : 230 سانتی متر

مشخصات دارت :

 • نوع دارت : سوزنی
 • جنس پر : پلاستیک
 • تعداد : 6
2,250,000 ریال

دسترسی:در انبار

2,250,000 ریال

مشخصات سیبل:

 • ابعاد : 18 اینچ
 • نوع سیبل : دو طرفه
 • درجه بندی : دایره ای
 • وزن : 3000 گرم
 • شعاع پرتاب : 230 سانتی متر

مشخصات دارت :

 • نوع دارت : سوزنی
 • جنس پر : پلاستیک
 • تعداد : 6
1,200,000 ریال

دسترسی:در انبار

1,200,000 ریال

مشخصات سیبل:

 • ابعاد : 15 اینچ
 • نوع سیبل : یک طرفه
 • درجه بندی : دایره ای
 • شعاع پرتاب : 230 سانتی متر

مشخصات دارت :

 • نوع دارت : آهن ربا
 • جنس پر : پلاستیک
 • تعداد : 6
1,350,000 ریال

دسترسی:در انبار

1,350,000 ریال

مشخصات سیبل:

 • ابعاد : 17 اینچ
 • نوع سیبل : یک طرفه
 • درجه بندی : دایره ای
 • شعاع پرتاب : 230 سانتی متر

مشخصات دارت :

 • نوع دارت : آهن ربا
 • جنس پر : پلاستیک
 • تعداد : 6
1,650,000 ریال

دسترسی:در انبار

1,650,000 ریال

مشخصات سیبل:

 • ابعاد : 18 اینچ
 • نوع سیبل : یک طرفه
 • درجه بندی : دایره ای
 • شعاع پرتاب : 230 سانتی متر

مشخصات دارت :

 • نوع دارت : آهن ربا
 • جنس پر : پلاستیک
 • تعداد : 6
180,000 ریال

دسترسی:در انبار

180,000 ریال
 • نوع دارت : سوزنی
 • وزن هر عدد : 30 گرم
 • جنس بدنه : لاستیک
 • تعداد : 3 عدد
330,000 ریال

دسترسی:در انبار

330,000 ریال
 • نوع دارت : سوزنی
 • وزن هر عدد : 18 گرم
 • جنس بدنه : فلزی
 • تعداد : 3 عدد
950,000 ریال

دسترسی:در انبار

950,000 ریال
 • نوع دارت : سوزنی
 • وزن هر عدد : 21 گرم
 • جنس بدنه : فلزی
 • تعداد : 3 عدد
990,000 ریال

دسترسی:در انبار

990,000 ریال
 • نوع دارت : سوزنی
 • وزن هر عدد : 22 گرم
 • جنس بدنه : فلزی
 • تعداد : 3 عدد
240,000 ریال

دسترسی:در انبار

240,000 ریال
 • نوع دارت : مغناطیسی
 • وزن هر عدد : 30 گرم
 • جنس بدنه : لاستیک
 • تعداد : 3 عدد