• نمایش به صورت:
 • نوار کناری
 • مرتب سازی بر اساس:
1,200,000 ریال

دسترسی:در انبار

1,200,000 ریال

مشخصات سیبل:

 • ابعاد : 15 اینچ
 • نوع سیبل : یک طرفه
 • درجه بندی : دایره ای
 • شعاع پرتاب : 230 سانتی متر

مشخصات دارت :

 • نوع دارت : آهن ربا
 • جنس پر : پلاستیک
 • تعداد : 6
1,350,000 ریال

دسترسی:در انبار

1,350,000 ریال

مشخصات سیبل:

 • ابعاد : 17 اینچ
 • نوع سیبل : یک طرفه
 • درجه بندی : دایره ای
 • شعاع پرتاب : 230 سانتی متر

مشخصات دارت :

 • نوع دارت : آهن ربا
 • جنس پر : پلاستیک
 • تعداد : 6
1,650,000 ریال

دسترسی:در انبار

1,650,000 ریال

مشخصات سیبل:

 • ابعاد : 18 اینچ
 • نوع سیبل : یک طرفه
 • درجه بندی : دایره ای
 • شعاع پرتاب : 230 سانتی متر

مشخصات دارت :

 • نوع دارت : آهن ربا
 • جنس پر : پلاستیک
 • تعداد : 6
240,000 ریال

دسترسی:در انبار

240,000 ریال
 • نوع دارت : مغناطیسی
 • وزن هر عدد : 30 گرم
 • جنس بدنه : لاستیک
 • تعداد : 3 عدد