• نمایش به صورت:
 • نوار کناری
 • مرتب سازی بر اساس:
فروش -30%
1,950,000 ریال 1,365,000 ریال

دسترسی:در انبار

1,950,000 ریال 1,365,000 ریال

مشخصات سیبل:

 • ابعاد : 2*38*38 سانتی متر
 • نوع سیبل : دو طرفه
 • درجه بندی : دایره ای
 • جنس : پلاستیک
 • وزن : 1248 گرم 

مشخصات دارت :

 • نوع دارت : سوزنی
 • تعداد : 6
فروش -30%
3,100,000 ریال 2,170,000 ریال

دسترسی:در انبار

3,100,000 ریال 2,170,000 ریال

مشخصات سیبل:

 • ابعاد : 2*42*42 سانتی متر
 • نوع سیبل : دو طرفه
 • درجه بندی : دایره ای
 • جنس : پلاستیک
 • وزن : 1550 گرم 

مشخصات دارت :

 • نوع دارت : سوزنی
 • تعداد : 6
فروش -30%
3,800,000 ریال 2,660,000 ریال

دسترسی:در انبار

3,800,000 ریال 2,660,000 ریال

مشخصات سیبل:

 • ابعاد : 18 اینچ
 • نوع سیبل : دو طرفه
 • درجه بندی : دایره ای
 • وزن : 3000 گرم
 • شعاع پرتاب : 230 سانتی متر

مشخصات دارت :

 • نوع دارت : سوزنی
 • جنس پر : پلاستیک
 • تعداد : 6
فروش -30%
3,800,000 ریال 2,660,000 ریال

دسترسی:در انبار

3,800,000 ریال 2,660,000 ریال

مشخصات سیبل:

 • ابعاد : 18 اینچ
 • نوع سیبل : دو طرفه
 • درجه بندی : دایره ای
 • وزن : 3000 گرم
 • شعاع پرتاب : 230 سانتی متر

مشخصات دارت :

 • نوع دارت : سوزنی
 • جنس پر : پلاستیک
 • تعداد : 6
فروخته شده
فروش -30%
16,500,000 ریال 11,550,000 ریال

دسترسی:تمام شده

16,500,000 ریال 11,550,000 ریال

مشخصات سیبل:

 • ابعاد : 18 اینچ
 • نوع سیبل : دو طرفه
 • درجه بندی : دایره ای
 • وزن : 3000 گرم
 • شعاع پرتاب : 230 سانتی متر

مشخصات دارت :

 • نوع دارت : سوزنی
 • جنس پر : پلاستیک
 • تعداد : 6
3,320,000 ریال

دسترسی:در انبار

3,320,000 ریال

مشخصات سیبل:

 • ابعاد : 15 اینچ
 • نوع سیبل : یک طرفه
 • درجه بندی : دایره ای
 • شعاع پرتاب : 230 سانتی متر

مشخصات دارت :

 • نوع دارت : آهن ربا
 • جنس پر : پلاستیک
 • تعداد : 6
3,450,000 ریال

دسترسی:در انبار

3,450,000 ریال

مشخصات سیبل:

 • ابعاد : 17 اینچ
 • نوع سیبل : یک طرفه
 • درجه بندی : دایره ای
 • شعاع پرتاب : 230 سانتی متر

مشخصات دارت :

 • نوع دارت : آهن ربا
 • جنس پر : پلاستیک
 • تعداد : 6
3,950,000 ریال

دسترسی:در انبار

3,950,000 ریال

مشخصات سیبل:

 • ابعاد : 18 اینچ
 • نوع سیبل : یک طرفه
 • درجه بندی : دایره ای
 • شعاع پرتاب : 230 سانتی متر

مشخصات دارت :

 • نوع دارت : آهن ربا
 • جنس پر : پلاستیک
 • تعداد : 6
فروش -30%
350,000 ریال 245,000 ریال

دسترسی:در انبار

350,000 ریال 245,000 ریال
 • نوع دارت : سوزنی
 • وزن هر عدد : 30 گرم
 • جنس بدنه : لاستیک
 • تعداد : 3 عدد
فروش -30%
650,000 ریال 455,000 ریال

دسترسی:در انبار

650,000 ریال 455,000 ریال
 • نوع دارت : سوزنی
 • وزن هر عدد : 18 گرم
 • جنس بدنه : فلزی
 • تعداد : 3 عدد
فروش -30%
1,900,000 ریال 1,330,000 ریال

دسترسی:در انبار

1,900,000 ریال 1,330,000 ریال
 • نوع دارت : سوزنی
 • وزن هر عدد : 21 گرم
 • جنس بدنه : فلزی
 • تعداد : 3 عدد
فروش -30%
1,900,000 ریال 1,330,000 ریال

دسترسی:در انبار

1,900,000 ریال 1,330,000 ریال
 • نوع دارت : سوزنی
 • وزن هر عدد : 22 گرم
 • جنس بدنه : فلزی
 • تعداد : 3 عدد
فروخته شده
فروش -30%
350,000 ریال 245,000 ریال

دسترسی:تمام شده

350,000 ریال 245,000 ریال
 • نوع دارت : مغناطیسی
 • وزن هر عدد : 30 گرم
 • جنس بدنه : لاستیک
 • تعداد : 3 عدد