• نمایش به صورت:
 • نوار کناری
 • مرتب سازی بر اساس:
400,000 ریال

دسترسی:در انبار

400,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 660 – 635 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: سفید
فروش -30%
380,000 ریال 266,000 ریال

دسترسی:در انبار

380,000 ریال 266,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 660 – 635 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: زرد
400,000 ریال

دسترسی:در انبار

400,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 660 – 635 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: زرد
400,000 ریال

دسترسی:در انبار

400,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 660 – 635 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: آبی
400,000 ریال

دسترسی:در انبار

400,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 660 – 635 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: سفید
400,000 ریال

دسترسی:در انبار

400,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 660 – 635 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: قرمز
380,000 ریال

دسترسی:در انبار

380,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 320 – 300 گرم
 • محیط : 600 – 580 میلیمتر
 • سایز: 3
 • رنگ: آبی
370,000 ریال

دسترسی:در انبار

370,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 320 – 300 گرم
 • محیط : 600 – 580 میلیمتر
 • سایز: 3
 • رنگ: قرمز
فروش -30%
550,000 ریال 385,000 ریال

دسترسی:در انبار

550,000 ریال 385,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 660 – 635 میلیمتر
 • سایز: 4
جدید
فروش
450,000 ریال 315,000 ریال

دسترسی:در انبار

450,000 ریال 315,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 700 – 680 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: سفید، سیاه
جدید
450,000 ریال

دسترسی:در انبار

450,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 700 – 680 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: سفید، سیاه
360,000 ریال

دسترسی:در انبار

360,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 390 – 350 گرم
 • محیط : 660 – 635 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: سفید-آبی، سفید-قرمز، زرد، سبز، نارنجی
300,000 ریال

دسترسی:در انبار

300,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 175 – 145 گرم
 • محیط : 440 – 427 میلیمتر
 • سایز: 1
 • رنگ: آبی، سبز، قرمز، فیروزه ای
320,000 ریال

دسترسی:در انبار

320,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 210 – 150 گرم
 • محیط : 500 – 480 میلیمتر
 • سایز: 2
 • رنگ: آبی، سبز، قرمز، فیروزه ای
جدید
فروش
450,000 ریال 315,000 ریال

دسترسی:در انبار

450,000 ریال 315,000 ریال
 • رویه : پلاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 320 – 300 گرم
 • محیط : 600 – 580 میلیمتر
 • سایز:3