• نمایش به صورت:
 • نوار کناری
 • مرتب سازی بر اساس:
فروش
350,000 ریال 245,000 ریال

دسترسی:در انبار

350,000 ریال 245,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 220 – 200 گرم
 • محیط : 650 – 620 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: سبز-آبی-قرمز

فروش
350,000 ریال 245,000 ریال

دسترسی:در انبار

350,000 ریال 245,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 280 – 260 گرم
 • محیط : 670 – 650 میلیمتر
 • سایز: 5
 • رنگ: زرد آبی – زرد قرمز – زرد سبز

فروش
290,000 ریال 203,000 ریال

دسترسی:در انبار

290,000 ریال 203,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 145 – 135 گرم
 • محیط : 440 – 427 میلیمتر
 • سایز: 1
 • رنگ: آبی-قرمز-بنفش

فروش -30%
350,000 ریال 245,000 ریال

دسترسی:در انبار

350,000 ریال 245,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 220 – 200 گرم
 • محیط : 650 – 620 میلیمتر
 • سایز: 4
 • رنگ: زرد

فروش -30%
350,000 ریال 245,000 ریال

دسترسی:در انبار

350,000 ریال 245,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 280 – 260 گرم
 • محیط : 670 – 650 میلیمتر
 • سایز: 5
 • رنگ: زرد

فروخته شده
310,000 ریال

دسترسی:تمام شده

310,000 ریال
 • رویه : لاستیکی
 • بلیدر : بیوتیل (Butyl)
 • وزن : 280 – 260 گرم
 • محیط : 670 – 650 میلیمتر
 • سایز: 5
 • رنگ: سبز فسفری – نارنجی فسفری